top of page

AutoDigit

Cybersecurity & OT

Cybersecurity

IT-angrep på anlegg/fabrikker/produksjon medfører store kostnader for bedriftene i form av dyre og langvarige produksjons stanser, som igjen har avgjørende negative effekter på selskapenes omdømme og aksjeverdier.

Vi er her for å hjelpe med vår unike IT-sikkerhet/Cybersecurity kompetanse for dette området, som er globalt sjelden, - da de fleste IT sikkerhetsressurser bare dekker selskapers kontorsystemer, men ikke deres mest kritiske eiendeler, som er deres produksjonsanlegg!

 

I produksjon (Operational Technology - OT) Cybersecurity utfører vi innsikt og forståelse av ditt anlegg/produksjon/fabrikk sine kritiske verdier og prosesser, som er avgjørende for å gjennomføre risikoreduserende tiltak som gir mest effekt. Med dette finner vi ut hvor anlegget ditt er sårbart og gir råd om hvordan dine viktigste verdier bør beskyttes.

Bilde 4.jpg

Kontroller

Implementering av sikkerhetskontroller og overvåking for å beskytte anlegget ditt i samsvar med industristandarder          (for eksempel; IEC62443, ISO27000, NIST og CIS CSC) for å oppnå strategiske mål

Bilde 5.jpg

Ansatte

Implementering av sikkerhet på tvers av dine ansatte og deres arbeidsmåter

En teamdiskusjon på et handelsrom

Opplæring

Opplæring av ansatte til å handle riktig på IT-trusler mot anlegget ditt

 

Lagerrobot

 

Vi tilbyr råd for å gi virksomheten din innsikt i din nåværende sikkerhetssituasjon, sikre virksomheten og håndtere aktuelle IT-trusler mot anlegget ditt, og vil også hjelpe deg med å utføre nødvendige tiltak.

Rådgivning innen Operational Technology (OT) Cybersecurity, bestående av spesialister som alle har dyp kompetanse innen Automation, Industrial IT, Data Analytics og Cybersecurity, etter å ha jobbet innen dette feltet 20+ år hver, både i Norge og internasjonalt.

Bransjer som dekkes er blant annet energi/kraft, næringsmiddel, farmasøytisk, olje & gass og produksjonsindustri.

Operational Technology (OT) kompetanse spenner over nettverk, klient-server systemer, Cybersecurity, Business Intelligence/dataanalyse og industriell IT over alle typer kontrollsystemer - fra DCS, SCADA, SIS (F&G/ESD/PSD), autonome PLS-applikasjoner - til HMI, IMS, MES og MIS/ERP/OEE/Asset management programvare (produksjon / batchadministrasjon). Det finnes kompetanse i alle kontrollsystemfabrikat, men med fokus på produktfamiliene ABB, Siemens og Rockwell.

OT Cybersecurity rådgivningstjenester omfatter trusselvurdering, sikker koding, kryptografi, identitets- og tilgangsstyring, fysisk sikkerhet, skysikkerhet, endepunktsikkerhet, nettverkssikkerhet, hendelsesrespons, styring og risikovurdering.

Alle oppdrag utføres i bransjestandard profesjonell prosjektgjennomføringsmodell med hensyn til bransjelovgivning, styrende standarder, forskrifter, direktiver og retningslinjer.

Dette omfatter teknisk ledning, systemspesifikasjon, funksjonsspesifikasjon, design/kvalifisering, dokumentasjon, engineering/programmering, testing og verifisering, igangkjøring og validering.

Vaksine produksjonslinje
bottom of page