top of page


Avdeling AutoDigit, et team av eksperter innenfor IT-sikkerhet/Cybersecurity fokusert på IT system for fabrikksproduksjon.

Vi er her for å hjelpe med vår unike IT-sikkerhet/Cybersecurity kompetanse for dette området, som er globalt sjelden, - da de fleste IT-sikkerhetsressurser bare dekker selskapers kontorsystemer, men ikke deres mest kritiske eiendeler, som er deres produksjonsanlegg.

I produksjon (Operational Technology - OT) Cybersecurity utfører vi innsikt og forståelse av ditt anlegg/fabrikk sine kritiske verdier og prosesser, som er avgjørende for å gjennomføre risikoreduserende tiltak som gir mest effekt. Med dette finner vi ut hvor anlegget ditt er sårbart og gir råd om hvordan dine viktigste verdier bør beskyttes.

Vi tilbyr råd for å gi virksomheten din innsikt i din nåværende IT-sikkerhetssituasjon, sikre virksomheten og håndtere aktuelle IT-trusler mot anlegget ditt, og vil også hjelpe deg med å utføre nødvendige tiltak.​

OT Cybersecurity rådgivningstjenester omfatter trusselvurdering, sikker koding, kryptografi, identitets- og tilgangsstyring, fysisk sikkerhet, skysikkerhet, endepunktsikkerhet, nettverkssikkerhet, hendelsesrespons, styring og risikovurdering.

​Vårt team består av spesialister som alle har dyp kompetanse innen Automation, Industrial IT, Data Analytics og Cybersecurity, etter å ha jobbet innen dette feltet 20+ år hver, både i Norge og internasjonalt.

Bransjer som dekkes er blant annet energi/kraft, næringsmiddel, farmasøytisk, olje & gass og produksjonsindustri.

Kontakt oss gjerne så forteller vi mer om hvordan vi kan hjelpe

bottom of page